img

Oralna hirurgija

O usluzi

Oralna hirurgija je specijalizovana grana stomatologije koja se bavi hirurškim tretmanima unutar usne šupljine i vilice. Ovi tretmani su neophodni u slučajevima kada konzervativna terapija nije dovoljna ili kada su potrebni složeniji hirurški zahvati za rešavanje dentalnih problema.

img

Ekstrakcije i komplikovane procedura

Oralna hirurgija obuhvata ekstrakciju zuba koja je neophodna kada su zubi previše oštećeni da bi se mogli popraviti. Komplikovane ekstrakcije kao što su one sa komplikacijama ili zahtevnijim pristupom takođe spadaju u ovu kategoriju.

To uključuje i hiruršku ekstrakciju impaktiranih umnjaka, što je čest postupak zbog nedovoljnog prostora u vilici za njihov pravilan rast.

Specijalistički hirurški tretmani

Pored standardnih ekstrakcija, oralna hirurgija uključuje i specijalizovane postupke poput resekcije vrha korena koja se koristi za tretiranje infekcija na vrhu korena zuba. Plastika sinusa, nivelacija grebena i terapija alveolita su dodatni tretmani koji se koriste za rješavanje specifičnih problema u vezi sa zubima i kostima vilice.

Cenovnik:

Hirurška ekstrakcija impaktiranog umnjaka: 14,000 din

Ekstrakcija zuba: 4,000 din

Komplikovana ekstrakcija: 6,000 din

Incizija: 4,000 din

Terapija alveolita po seansi: 1,000 din

Resekcija vrha korena - front: 12,000 din

Resekcija vrha korena - bočno: 16,000 din

Plastika sinusa: 12,000 din

Nivelacija grebena: 20,000 din

Implant (Bredent): 66,000 din

Radno vreme

Ponedeljak:

09:00 - 14:00

Utorak:

14:00–19:00

Sreda:

09:00 - 14:00

Četvrtak:

09:00 - 14:00

Petak:

14:00–19:00

Vikend:

X